Kupno nieruchomości w Islandii – odpowiadamy na pytanie

12314

Kilkakrotnie spotkaliśmy się z zapytaniami o to, czy wszyscy cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w Islandii?

Prawo do zakupu nieruchomości w Islandii, mogą nabyć obywatele mieszkający w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Te osoby mogą starać się o kupno nieruchomości bez zgody Ministra Sprawiedliwości.

Do grupy tej należą:

– pracownicy, którzy są obywatelami jednego z państw członkowskich EOG i którzy pracują w Islandii lub mają pozwolenie na pobyt w EOG,

– obywatele EOG i EEA, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność na Islandii w celu zaangażowania się w niezależne działania biznesowe,

– Obywatele i przedsiębiorstwa z EEA i EFTA, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim i zamierzają otworzyć swój oddział lub biuro w Islandii lub Ci, którzy zamierzają świadczyć w Islandii swoje usługi.

Obywatele spoza EOG którzy chcą kupić nieruchomość, muszą być zameldowani i mieszkać w Islandii oraz potrzebują zgody Ministra Sprawiedliwości.

Opublikowany w: