Zmiany w przepisach

559

 Od 1 stycznia 2011 roku wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących przebywania dzieci na basenach. Dzieci do 10 roku życia nie będą mogły przebywać na basenie bez opieki dorosłych. Jak do tej pory przepisy mówiły o dzieciach do lat 8.
Herdís Storgaard, dyrektor Forvarnahússins, powiedział, że zmiany te mogą wywołać dyskusje ale wszystkie decyzje jakie podejmujemy są z myślą o dzieciach i ich bezpieczeństwie.