1.8 C
Reykjavík
3 lutego 2023

Dofinansowanie do zajęć sportowych i rekreacyjnych

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W związku z COVID-19 można ubiegać się o dofinansowanie z gminy, w której się mieszka, do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014. O dofinansowania mogą ubiegać się osoby, rodziny z gospodarstw domowych, gdzie średni łączny dochód był mniejszy niż 740 000 kr miesięcznie w okresie marzec-lipiec 2020.

Dotację można wykorzystać na zajęcia sportowe i rekreacyjne, aby dofinansować udział swoich dzieci np. w takich zajęciach jak piłka nożna, koszykówka, gimnastyka. Może ona zostać także wykorzystania na lekcje muzyki lub inne zajęcia rekreacyjne. W gminie, w której mieszkasz znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać dofinansowanie.

Dofinansowanie wynosi 45.000 kr na każde dziecko

Przed złożeniem wniosku do gminy o dofinansowanie należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe spełnia powyższe kryteria dochodowe. W tym celu należy zalogować się na stronie island.is za pomocą elektronicznego identyfikatora, gdzie informacje pobrane zostaną z Urzędu Podatkowego. Informacje na island.is są w języku islandzkim, angielskim i polskim. Należy pamiętać, że w przypadku małżeństw / konkubentów obie strony muszą zgodzić na ściąganie informacji o dochodach z Urzędu Podatkowego (RSK) za pośrednictwem strony island.is.

Jeśli otrzymasz odpowiedź, że jesteś uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, otrzymasz instrukcje dotyczące dalszych kroków jakie należy poczynić na island.is. Jeśli otrzymasz odpowiedź, że nie masz prawa do dofinansowania, otrzymasz informację, dokąd się udać, w przypadku uwag co do uzyskanej odpowiedzi lub innych pytań.

– O dofinansowanie można starać się do 1 marca 2021 r.
– Zakłada się, że zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywałać się będą w roku szkolnym 2020-2021.

Gminy same ustalają zasady podziału dofinansowania, a ustalenia mogą różnić się między gminami, na przykład w odniesieniu do tego:
– jakie zajęcia sportowe i rekreacyjne objęte są dofinansowaniem,
– jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem,
– czas rozpatrywania wniosków.

Zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.

Tutaj możesz przejść do island.is, gdzie możesz sprawdzić, czy masz prawo do dofinansowania.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu sprawdzenia, czy spełniasz kryterium dochodowe i przysługuje Ci dofinansowanie, przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwiska i numery identyfikacyjne członków gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, informacje dotyczące rodziny oraz informacje o dochodach gospodarstwa domowego w okresie marzec-lipiec 2020 r.

Gdy Urząd Podatkowy otrzyma od Ciebie elektronicznie podpisane pełnomocnictwo dotyczące przekazu informacji o dochodach, informacje te będą mogły zacząć wpływać do island.is. Twoja gmina będzie miała również dostęp do wyżej wymienionych informacji na island.is.

Za przetwarzanie danych osobowych i ich przechowywanie w związku z wnioskami o dotacje na sport i rekreację odpowiada island.is. Za przetwarzanie danych osobowych w związku Ísland.is odpowiada Ministerstwo Finansów i Spraw Gospodarczych, Lindargata 7, 101 Reykjavík

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, m.in. na temat okresu przechowywania informacji i Twoich praw, można znaleźć w polityce prywatności na oficjalnej stronie Rządu Islandii – TU.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione dotyczy tylko island.is. Inne zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych, jeśli chodzi o faktyczny proces składania wniosków w Twojej gminie.

 

Informacja pochodzi ze strony mcc.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -