Z poradnika przewoźnika – przeprowadzka do Islandii

Dodane przez: Monika Szewczuk Czas czytania: 5 min.

Osobiste rzeczy osób, które przeprowadzają się do Islandii, są zwolnione z opłat celnych, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Osoba importująca mienie przesiedlenia miała stałe miejsce zamieszkania za granicą co najmniej przez ostatnie 12 miesięcy przed przeprowadzką do Islandii
  • Importer i inni beneficjenci zwolnień celnych, którzy przeniosą się do Islandii, muszą mieć zarejestrowane miejsce zamieszkania w tym kraju zgodnie z prawem o legalnym zameldowaniu (informacje na temat swojej rezydencji można sprawdzić w urzędzie Þjóðskrá – skra.is)
  • Rzeczy będące mieniem są używane i były własnością danej osoby przez co najmniej jeden rok. Ponadto osoby w wieku co najmniej 18 lat mogą posiadać przedmioty, które były ich własnością przez krótszy czas, do łącznej wartości 140 000 ISK, oszacowanej na podstawie ceny detalicznej w punkcie zakupu; osób młodszych dotyczy połowa tej kwoty
  • Importer może sprowadzić swoje mienie do Islandii w ciągu sześciu miesięcy od momentu osiedlenia się w tym kraju lub nabycia tu legalnego miejsca zameldowania. Może być dopuszczony dłuższy termin na przywóz mienia lub poszczególnych jego części, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności (okoliczności te należy zgłosić w urzędzie celnym i uzyskać zgodę na przedłużenie terminu)
  • Podczas odprawy celnej towarów importer może być zobowiązany do wykazania, że powyższe warunki zwolnienia celnego zostały spełnione. Jeśli na przykład musi wykazać zamieszkanie za granicą przez określony czas, może to oznaczać uzyskanie zaświadczenia z urzędu ds. ludności o zameldowaniu lub zaświadczenia z instytucji szkolnej lub miejsca pracy za granicą

Mienie przywiezione do Islandii musi zostać odprawione przez urząd celny. Po odprawie celnej przewoźnik może przekazać mienie importerowi.

- REKLAMA -
Ad image

Gdy są spełnione warunki do odprawy celnej mienia przesiedlenia, jest ona prostsza i z reguły załatwiana szybciej niż w innym przypadku. W takich przypadkach podpis importera na specjalnym formularzu zgłoszenia celnego jest uznawany za równoznaczny z jego oświadczeniem o spełnieniu warunków zwolnienia celnego.

Jeśli mienie zawiera przedmioty podlegające opłatom celnym, należy użyć ogólnego formularza zgłoszenia celnego, w którym należy wyjaśnić, co jest zwolnione z cła, a co mu podlega.

Funkcjonariusze celni mogą zdecydować o przeprowadzeniu inspekcji mienia. Jeśli kontrola celna wykaże, że w mieniu znajdują się towary podlegające opłatom celnym, ograniczeniom importowym lub zakazom importu, których nie zadeklarowano, taki towar uznaje się za przywieziony nielegalnie. Może on wówczas ulec konfiskacie na rzecz skarbu państwa, dodatkowo dana osoba może zostać ukarana prawnie.

Towary przywożone z mieniem przesiedlenia, które nie mogą być uznane za część mienia i podlegają ocleniu, to:

  • Komponenty i wyposażenie do użytku komercyjnego
  • Pojazdy podlegające rejestracji, pojazdy mechaniczne oraz urządzenia służące do nawigacji lub lotu
    Wyposażenie trwałe, które są zwykle przymocowane na stałe do ścian lub podłóg w domach, na przykład meble i parkiet
  • Żywność i napoje, w tym alkohol, a dodatkowo tytoń

Specjalne warunki przywozu mogą dotyczyć następujących rzeczy:

Telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne:
Wymagane jest zezwolenie Urzędu Poczty i Telekomunikacji. Nie dotyczy to jednak telefonów komórkowych z oznaczeniem CE (sprzęt użytkownika z homologacją w Europejskim Obszarze Gospodarczym); pozwolenie nie jest również wymagane w przypadku pojedynczego telefonu komórkowego, który nie ma oznaczenia CE.

Używany sprzęt wędkarski, używana odzież jeździecka:
Przed importem należy przeprowadzić specjalną dezynfekcję; w przypadku nieprzedstawienia przy odprawie celnej zaświadczenia władz zagranicznych o przeprowadzeniu dezynfekcji, przed dopuszczeniem do importu sprzęt zostanie poddany dezynfekcji na koszt importera.

Używany sprzęt jeździecki:
Nie zezwala się na przywóz do kraju używanych skórzanych uprzęży jeździeckich.

Broń palna, amunicja itp.:
Import broni, amunicji i materiałów wybuchowych jest zabroniony bez zgody głównego komendanta policji.

Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń palną może jednak, bez specjalnego pozwolenia głównego komendanta policji, przewieźć do kraju broń określoną w pozwoleniu oraz rozsądną ilość amunicji, pod warunkiem, że używanie takiej broni i amunicji jest dozwolone w Islandii, a pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące. Od zawodników może być wymagane potwierdzenie oferty klubu strzeleckiego, a od myśliwych – potwierdzenie właściciela gruntu lub pozwolenie na polowanie na renifery. Osoby, które zamierzają przywieźć do kraju broń palną lub amunicję, muszą zwrócić się do policji w swoim okręgu i przed przywozem uzyskać niezbędne zezwolenia.

Żywe zwierzęta:
Wymagane jest zezwolenie Urzędu ds. Żywności (MAST – mast.is) i należy przestrzegać instrukcji dotyczących izolacji zwierząt.

Alkohol i tytoń:
Alkohol i tytoń importowany w mieniu przesiedlenia nie są zwolnione z cła; po przybyciu do kraju osoby importujące mienie przesiedlenia mogą korzystać w przypadku alkoholu i tytoniu z tych samych przywilejów celnych jak inne osoby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii importu mienia przesiedlenia, należy kontaktować się z islandzkim urzędem celnym.

Fiord Transit we współpracy z Sendis.pl

Udostępnij ten artykuł