Z poradnika przewoźnika – transport towarów niebezpiecznych drogą morską

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Transport drogą morską w przypadku tzw. substancji niebezpiecznych wymaga wypełnienia i złożenia do odprawy celnej dokumentu DGD (dangerous goods declaration).
Na tym formularzu koniecznie należy podać klasę towarów niebezpiecznych oraz specyficzny dla danej substancji nr UN.

Rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

- REKLAMA -
Ad image
 • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2 Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Ponadto każdej pozycji wykazu towarów w różnych klasach przyporządkowano numer UN:

A. Pozycje indywidualne dla materiałów lub przedmiotów dobrze zdefiniowanych, w tym pozycje dla materiałów obejmujących szereg izomerów, np.:
UN 1090 ACETON
UN 1104 OCTANY AMYLU
UN 1194 AZOTYN ETYLU W ROZTWORZE

B. Pozycje ogólne dla dobrze zdefiniowanej grupy materiałów lub przedmiotów, które nie są pozycjami i.n.o., np.:
UN 1133 KLEJE
UN 1266 WYROBY PERFUMERYJNE
UN 2757 PESTYCYD KARBAMINOWY, STAŁY, TRUJĄCY
UN 3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B, CIEKŁY

C. Pozycje szczegółowe i.n.o., obejmujące grupę materiałów lub przedmiotów o szczególnych właściwościach chemicznych lub technicznych, inaczej nie określone, np.:
UN 1477 AZOTANY, NIEORGANICZNE, I.N.O.
UN 1987 ALKOHOLE, I.N.O.

D. Pozycje ogólne i.n.o., obejmujące grupę materiałów lub przedmiotów mających jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych, inaczej nie określone, np.:
UN 1325 MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY, ORGANICZNY, I.N.O.
UN 1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O.

Pozycje zdefiniowane pod B, C i D są pozycjami grupowymi.

Wszystkie tego rodzaju substancje mają te parametry oznaczone w karcie charakterystyki substancji (MSDS).

Złożenie takiej deklaracji jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo w transporcie morskim.

Od klasy materiału i numeru UN zależy miejsce na statku, w którym zostanie zeskładowany dany towar.

Fiord Transit we współpracy z Sendis.pl

Udostępnij ten artykuł