12.8 C
Reykjavík
14 sierpnia 2022

Konsultacje logopedyczne. Terapia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Szkoła Polska w Reykjavíku zaprasza do kontaktu z polskim logopedą, który oferuje terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Justyna Gotthardt – mgr filologii polskiej oraz logopeda oświatowy. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, poparte szerokim wachlarzem metod terapeutycznych. Terapia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Możliwość korzystania z dofinansowania z SI (Sjúkratryggingar Íslands).

Kontakt mailowy: justynag.spspr@gmail.com, nr tel. 7851942.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • ,,Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju-MPDZ- I i II st.”
 • II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Piękno Neurobiologii-Mózg wzrokowy w działaniu
 • ,,Bumbumkowe poruszanki”, czyli zabawy ruchowe wspierające rozwój dziecka
 • ,,Esy-floresy. Stymulacja funkcji grafomotorycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • ,,Diagnoza i terapia motoryczna mowy – oromotoryka Talk Tools”
 • ,,Leczenie dietetyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”
 • ,,Specyfika pracy logopedy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Współpraca logopedy i oligofrenopedagoga”
 • ,,KORP-narzędzie diagnozy dziecka od 1 m. ż. do 9 r. ż.”
 • ,,Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy” cz. 1
 • ,,Manualna terapia dysfagii. Stopień 1 i 2”
 • ,,Dysfagia-objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
 • ,,Edukacja emocjonalno-seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem”
 • ,,Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, cz.1, SYNAPSIS
 • II stopień terapii czaszkowo-krzyżowej
 • I stopień terapii czaszkowo- krzyżowej
 • ,,Programowanie języka u dzieci z problemami w komunikacji”
 • ,,Terapia neurobiologiczna”
 • ,,Diagnoza i terapia wad wymowy”
 • ,,Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem”
 • ,,Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz. I.”
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli.”
 • ,,Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”
 • Konferencja: ,,Autyzm- nowe metody terapii humanistycznej cz. II”
 • Warsztaty: ,,Metoda sekwencyjno- symultaniczna wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej”
 • Konferencja: ,,Autyzm- nowe metody terapii humanistycznej cz. I”
 • Terapia widzenia poprzez zabawy ,,Jak się bawić, żeby lepiej widzieć”
 • ,,Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”
 • EEG Biofeedback II stopień
 • EEG Biofeedback I stopień
 • ,,Muzykoterapia dogłębna komórkowa”
 • ,,Integracja Odruchów Narodzin i Poporodowych”, Koncepcja Neuro- sensomotorycznej integracji układu ruchowego pierwotnego u dzieci i dorosłych Neuro- Sensomotoryczna Integracja jako pomoc w rozwoju ruchowym i osobistym
 • ,,Organizacja pracy z uczniami upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym”
 • ,,Integracja odruchów słuchowo- wzrokowych metodą dr Swietłany Masgutowej”
 • ,,Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”
 • ,,Neurofizjologiczne podstawy funkcjonowania mózgu a uczenie się”
 • ,,ADHD- jak rozpoznać, jak pomóc”
 • Metoda NeuroKinezjologicznej Stymulacji Rozwoju Mowy: ,,Mój Język- Mój Świat”
 • ,,Terapia Taktylna Neurokinezjologiczna wg metody dr Swietłany Masgutowej”, Metody i Techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychoruchowym rozwoju
 • ,,Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej”
 • Techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju motoryki i mowy
 • ,,Gimnastyka Mózgu”
 • ,,Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności”
 • ,,Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży. Diagnoza. Zasady postępowania i oddziaływania profilaktyczne”

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -