-1.9 C
Reykjavík
23 marca 2023

7 700 bezrobotnych

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W lutym 2014 roku, 7 700 osób zarejestrowanych było w Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne poszukujące pracy.

Zgodnie z danymi Islandzkiego Biura Statystycznego na rynku pracy było łącznie 181 400 osób, z czego 173 700 osób było zatrudnionych.

Wskaźnik siły roboczej był na poziomie 79,1 proc, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 75,7 proc. Natomiast stopa bezrobocia była na poziomie 4,2 proc.

Porównanie tego samego okresu w 2013 i 2014 roku pokazuje, że w tym roku zatrudnienie wzrosło o 0,3 pkt proc, a stopa zatrudnienia spadła o 0,7 pkt proc. W tym samym czasie stopa bezrobocia zmalała o 0,5 proc.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -