Bezrobocie na poziomie 5,9 proc

3356

W drugim kwartale 2014 roku, w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jako bezrobotni było 11 300 osób. Grupa ta stanowi 5,9 proc siły roboczej.

- REKLAMA -

Stopa bezrobocia wyniosła 6 proc wśród kobiet i 5,9 proc wśród mężczyzn. Porównując do analogicznego okresu w roku 2013, okazuje się, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1600 osób, czylo o 0,9 proc, informuje Urząd Statystyczny.

Osoby, które pozostawały bez pracy przez okres 12 miesięcy lub dłużej są klasyfikowane jako długotrwale bezrobotni. Biorąc to pod uwagę, w ubiegłym roku nieznacznie spadła luczba osób, które były bezrobotne powyżej jednego roku. W drugim kwartale 2014 roku około 1800 osób było w grupie dlugotrwale bezrobotnych i stanowili oni 0,9 proc siły roboczej. Dla porównania w tym samym okresie w 2013 roku liczba tych osób wynosiła 2000 i była na poziomie 1,1 proc.

- REKLAMA -

W drugim kwartale 2014 roku na rynku pracy było około 189 900 osób w wieku od 16 do 74 lat i w grupie tej od poprzedniego roku nastąpił wzrosto 0,8 proc.

Opublikowany w: