-1.1 C
Reykjavík
3 grudnia 2021

Coraz mniejsze zainteresowanie pracą

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Od czasu kiedy Urząd Statystyczny rozpoczął prowadzenie statystyk na temat aktywności zawodowej w 2003 roku, wskaźnik nie był tak niski jak w 2011 roku. Wyniósł on wówczas 80,4%, a najwyższy był w roku 2007 i znajdował się na poziomie 83,3%.
Według badań rynku pracy, które przeprowadza Urząd Statystyczny w roku 2011 liczba osób aktywnych zawodowo wyniosła 167 000, podobna liczba była w roku 2010.
Na podstawie tych badań zauważono, że od roku 2009, kiedy liczba osób aktywnych zawodowo wynosiła 167 800 osób, nastąpiło wyraźne obniżenie się tej liczby.
Wiele osób, które są w takim wieku, że mogłyby podjąć pracę, bądź jej szukać, nie robi tego, co wynika m.in. z trudnej sytuacji na rynku pracy.  
Ludność aktywna zawodowe, obejmuje wszystkie osoby pracujące jak również bezrobotnych, którzy aktywnie poszukują pracy i są w stanie niezwłocznie ją podjąć. Do tej grupy nie zalicza się m.in. uczniów.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -