Lekki wzrost bezrobocia

1247

W ubiegłym miesiącu odnotowano nieznaczny 0,2 proc wzrost bezrobocia, które wyniosło 7,7 proc. Jest to liczba, która znajduje się nadal poniżej średniej w Unii Europejskiej, która wynosi 8,9 proc.

W listopadzie zarejestrowanych było 12 363 osób bezrobotnych. Jak wynika z danych Urzędu Pracy stopa bezrobocia w stolicy wyniosła 8,4 proc, a w innych obszarach 6,6 proc.

W dalszym ciągu największe bezrobocie utrzymuje się w południowo – zachodnim regionie kraju – Suðurnes, gdzie średnia wynosi 12,9 proc. Jednak zaskakująco niskie bezrobocie jest w obszarze północno – zachodnim kraju i na Fiordach Zachodnich, gdzie średnia wynosi 3,1 proc i 3 proc.

W podziale na płeć najwięcej bezrobotnych jest wśród mężczyzn – 8,1 proc, natomiast wśród kobiet średnia wynosi 7,2 proc.

Liczba osób, które były bezrobotne powyżej sześciu miesięcy zmniejszyła się w listopadzie o 4 i grupa ta stanowi obecnie 53 proc wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. W tym samym czasie liczba osób, które pozostają bezrobotne od ponad roku wzrosła o 55 osób i grupa ta obejmuje około 30 proc bezrobotnych.

Opublikowany w: