Turystyka ważnym filarem w gospodarce

2284

Oczekuje się, że rozwijający się bardzo szybko przemysł turystyczny w Islandii przyniesie w tym roku 10% PKB, informują w najnowszym raporcie analitycy Banku Arion.

W ostatnich latach turystyka staje się jednym z najważniejszych elementów islandzkiej gospodarki.
Zaledwie 3 lata temu, w 2013 roku, Islandzki Urząd Statystyczny przeprowadził analizę rynku w Islandii, która pokazała, że bezpośredni wpływ turystyki na PKB jest na poziomie 4,6%.

Arion Bank szacuje, że w tym roku będzie to ponad 6%, jednocześnie wskazując na to, że bezpośredni i pośredni wpływu turystyki na gospodarkę osiągnie około 10%.

Stawia to branżę turystyczną na poziomie podobnym do branży aluminiowej (9-11% PKB) i rybołówstwa (11-12%) w odniesieniu do wpływu na całą gospodarkę islandzką.

m.m.n.

Opublikowany w: