123 miliardów koron długu

700

W tym roku wypada termin spłaty trzech kredytów na łączną kwotę 775 milionów euro, czyli 123 miliardów koron, powiedział minister finansów Steingrímur J. Sigfússon.

Kredyty zostały zaciągnięte w latach 2006 i 2008 w celu zwiększenia rezerw walutowych Banku Centralnego. Spłata zadłużenia obejmuje spłatę obligacji, które Skarb Państwa wydał w 2010 roku, w połączeniu z nabyciem obligacji holenderskiej firmy Avens B.V.

informacje/visir.is