125 nowych firm

616

W lutym 2011 roku, zarejestrowano 125 nowych firm, w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku, liczba ta zmalała o 15,5%. Wśród nowo powstałych firm było najwięcej zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą samochodów i motocykli. Powstały też firmy zajmujące się finansami, księgowością i ubezpieczeniami. 
W lutym 2011, upadłość ogłosiło 130 przedsiębiorstw i było to zdecydowanie więcej niż w lutym 2010 roku, kiedy upadły 84 firmy. Najwięcej firm, które upadły to warsztaty samochodowe i firmy zajmujące się handlem detalicznym i hurtowym.

informacje/Hagstofa Islands