3,9 w skali Richtera

837
vedur.is

Tuż po pierwszej w nocy, w okolicach Hafnarfjörður, wystąpiły trzy silne trzęsienia ziemi. Drgania były odczuwalne w całym obszarze metropolitarnym. Seria trzęsień, która wystąpiła w godzinach nocnych w tym obszarze, miała siłę od 3,2 do 3,9 w skali Richtera. Trzęsienia nie wyrządziły żadnych większych szkód.

Opublikowany w: