-2.2 C
Reykjavík
5 grudnia 2022

Ari Trausti Guðmundsson kandydat na prezydenta

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Ari Trausti Guðmundsson, jest jednym z kandydatów na prezydenta i jak na razie jest jedynym, który na swojej stronie internetowej ma w języku polskim opisane informacje na temat programu wyborczego. Poniżej prezentujemy informację, którą na swojej stronie umieścił Ari Trausti.

 

Polityka – dotycząca kandydowania na prezydenta

Czego chcemy? Chcemy wzrostu optymizmu i równości. Chcemy, aby humanitaryzm i uczciwość były na pierwszym miejscu. Chcemy widzieć bezstronność i odpowiedzialność w pracy.
 
Prezydent Islandii jest wybieranym urzędnikiem, który ma zaufanie swoich wyborców, niezależnie od ich poglądów politycznych oraz stara się zdobyć zaufanie większości swoich rodaków.

Prezydent może popierać to co my chcemy w swoich wypowiedziach oraz działaniach, tak jak jest to określone w konstytucji.

Obowiązki Prezydenta są liczne i zróżnicowane. Otrzymuje poparcie od społeczeństwa dla demokratycznych rozwiązań. W swojej pracy łączy on główne polityki w szerokim rozumieniu, sprawy społeczne, dyskusje moralne oraz reprezentowanie Islandii wobec innych państw. Wzmacnia współpracę z innymi państwami.

Pragnę podkreślić powyższe i następne punkty, między innymi:

– rozmowy pomiędzy grupami społecznymi o warunkach i przeszłości naszego społeczeństwa

– bardziej efektywna i zróżnicowana edukacja oparta na potrzebach i możliwościach indywidualnych

– praca i działalność kulturalna dla młodego pokolenia

– wzmacnianie wzajemnej pomocy aby zapewnić zdrowy tryb życia dla wszystkich

– specjalistyczna wiedza naukowa  i innowacja

– poszanowanie równości i praw człowieka, oparte na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz innych umowach

– wytrwałość przeciw niszczeniu naturalnego środowiska oraz efektom globalnego ocieplenia

– rozkwit wsi i silne społeczeństwo

– zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

– przedstawianie stanu i charakteru środowiska islandzkiego w kraju i zagranicą

– przedstawianie islandzkiej oraz międzynarodowej kultury w kraju i zagranicą

– wypowiadanie się o przyszłości świata, pokoju, wolności i demokracji

– wzmocnienie współpracy z krajami nordyckimi

– równość narodów oraz wszystkich religii i etyki

– zwiększenie stosunków z krajami rozwijającymi się

– szczególna pozycja Islandii w kwestii Arktyki

– wspieranie demokratycznych decyzji w głównych stosunkach z innymi krajami
 
Ari Trausti Guðmundsson
 
… uzyskał tytuł magistra w dziedzinie geofizyki na Uniwersytecie w Oslo i kontynuował studia na Uniwersytecie Islandzkim – wliczając zajęcia z geofizyki, oceanografii, geologii, meteorologii, chemii, matematyki, fizyki, nauk geotermalnych, tektoniki, glacjologii oraz podstaw filozofii i psychologii.

… pracował miedzy innymi  nad badaniami geotermalnymi podczas oraz po ukończeniu studiów

… wspierał aktywnie interesy studentów islandzkich za granicą

… brał aktywny udział w życiu politycznym od 1976 przez ponad 10 lat jako radykalny, niezależny polityk

… uczył fizyki na wszystkich poziomach kształcenia

… był asystentem dyrektora, doradcą oraz zewnętrznym egzaminatorem w liceum

… wykładał powszechnie za granicą w różnych okolicznościach

… pracował w turystyce w kraju i zagranicą rozwijając tę dziedzinę, jako przewodnik, doradca oraz wiele innych funkcji, również jako osobista eskorta

… był doradcą w swojej dziedzinie w trosce o otaczające środowisko

… zaznajomił się z wieloma dziedzinami w zakresie inżynierii

… brał udział w wielu wystawach naukowych i naturalnych na Islandii i za granicą

… pracował nad kształtowaniem polityki związanej z gospodarowaniem i użytkowaniem zasobów naturalnych

… wyreżyserował wiele programów radiowych

… pracował przy ponad 100 programach telewizyjnych i dokumentalnych

… był redaktorem pogodowym przez ponad dekadę

… był członkiem różnych komisji i rad

… napisał ponad 30 informacyjnych i popularno-naukowych książek, niektóre wydane w sumie w pięciu językach

… napisał 10 pozycji literackich; cztery powieści, opowiadania oraz pięć zbiorów wierszy

… napisał setki artykułów prasowych

… poznał pięć języków

… podróżował do kilkudziesięciu krajów na wszystkich kontynentach

… odwiedził wiele miejsc w Arktyce

… zdobył ponad 150 szczytów na Islandii

… poznał większość miejsc na Islandii

… brał udział w wyprawach wspinaczkowych na całym świecie

… otrzymał nagrodę literacką Halldora Laxnesa za rozpowszechnianie wiedzy naukowej

Ari Trausti Guðmundsson (ur. 1948) jest mężem Marii G. Baldvinsdóttir (ur. 1954), pielęgniarki dyplomowanej w dziedzinie opieki nad osobami starszymi i nieuleczlnie chorymi. Ma troje dzieci oraz troje wnucząt.

Informacja pochodzi ze strony aritrausti.is.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -