Celnicy będą mieli prawo przeszukać bagaż bez właściciela

2748

Organy celne będą miały zwiększone uprawnienia do przeszukiwania bagażu rejestrowanego bez obecności właściciela.

Na rządowej stronie opublikowany został najnowszy projekt zmiany ustawy celnej. Wynika z niej, że organy celne będą miały zwiększone uprawnienia do przeszukiwania bagażu rejestrowanego bez obecności właściciela.

W artykule stwierdza się, że zmiany przepisów są odpowiedzią na zalecenia FATF (międzynarodowej grupy roboczej, która działa przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) dotyczące braku kontroli nad transferem gotówki do i z kraju.

Zgodnie z obowiązującym prawem celnym, celnicy mogą zabrać bagaż pasażerów i załogi pod swoją opiekę w celu dalszej kontroli. Właściciel musi mieć możliwość obecności podczas inspekcji.

W ocenie ryzyka Krajowego Komisarza Policji z kwietnia 2019 r. stwierdzono, że Islandczycy nie mają wystarczających zasobów, aby monitorować przemyt gotówki przez pasażerów, w bagażu i w przesyłkach.

W uzasadnieniu do ustawy stwierdza się, że policja i organy celne otrzymały sugestie, że te środki transportu były wykorzystywane do przesyłania gotówki z kraju. Między innymi mowa jest o gotówce, która podejrzewa się, że pochodzi z działalności przestępczej takiej jak handel narkotykami i prostytucja.

Stwierdza się również, że bardzo często przeszukanie bagażu rejestrowanego w obecności właściciela jest znacznie utrudnione. W związku z tym jego przeszukanie było prawie niemożliwe.

Jednak pomimo proponowanych zmian, zgodnie z ustawą właściciel bagażu musi zostać powiadomiony o przeszukaniu.

visir.is

Opublikowany w: