Ekstradycja

463

 Sąd Najwyższy podtrzymał dziś decyzję Sądu Rejonowego w Reykjaviku w sprawie ekstradycji obywatela Polski. Mężczyzna miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości w swoim kraju, gdzie był sądzony za pobicie. W Islandii mężczyzna popełnił przestępstwo groźby karalnej, grożąc dwóm osobom pozbawieniem życia i podpaleniem ich domów.