Ilość najmu wzrosła o połowę

710

 Łączna liczba umów najmu wzrosła o 48%, w porównaniu sierpnia do lipca. Według danych z Krajowego Rejestru łącznie zawarto 1245 umów najmu w miesiącu sierpniu. Ilość ta jest o 5,3% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sierpniu 2008 roku zawarto 936 umów najmu.