Kredyt zaufania

656

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, odrzucił prośbę firmy Creditinfo Lánstrausti hf , na wydanie pozwolenia na sprzedaż informacji dotyczących osób prywatnych i ich płatności.
Creditinfo Lánstrausti hf, prześledziło już wiele dokumentów. Wśród nich są informacje dotyczące kredytów i zobowiązań ludzi. Poza tym firma sprawdzała wiele innych informacji dotyczących finansów prywatnych osób, między innymi te dotyczące zakupów i tego jakimi finansami one operują.
W orzeczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest mowa o tym, że informacje dotyczące finansów i zdolności kredytowych osób prywatnych, w których posiadanie wchodzi Creditinfo, nie powinny nigdy zostać sprzedane bądź przekazane dla innych osób lub firm. Takie działania mogą okazać się bardzo niekorzystne. Dlatego też wniosek Creditinfo dotyczący zdobycia i wykorzystania tych informacji został odrzucony.