Mniej nowych policjantów

433

 Część studentów z Wyższej Szkoły Policyjnej, po zakończeniu edukacji nie planuje rozpoczęcia pracy w policji po ukończeniu studiów.
W wyniku tego został utworzony projekt zmiany ustawy o policji, który ma ulepszyć dotychczasowe przepisy.
Proponowaną zmianą jest m.in. to, aby Wyższa Szkoła Policyjna zaczęła płacić swoim studentom wynagrodzenia za szkolenia, w których biorą oni udział.