Na cztery lata

577

 Parlament postanowił wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących osób bezrobotnych, wydłużając okres wypłaty zasiłku o jeden rok, z trzech na cztery lata. Prawo do czteroletniego okresu wypłaty świadczeń mają osoby, które straciły pracę i otrzymały zasiłek po raz pierwszy dnia 01-go marca 2008 roku, lub później. Zmiana przepisów ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie do 31-go grudnia 2011 roku.