Nowy monitoring

1040

W miniony czwartek został zatwierdzony wniosek o odnowienie systemu kamer. Reykjavik przeznaczy na ten cel 6.5 miliona koron. Za tą kwotę zostanie zmodernizowany monitoring w centrum stolicy. Przy dokonywanych zmianach oraz decydowaniu o miejscach umieszczenia kamer będzie uczestniczyć policja i straż pożarna. Ma to na celu wykorzystanie poprawionego monitoringu do usprawnienia pracy w/w służb.

…system monitoringu jest stary, a niektóre kamery poniszczone. Przy modernizacji ustalimy z policją i strażą pożarną nowe rozmieszczenie kamer, tak aby było one przydatne w niektórych przypadkach i skróciło czas rekcji tych służb…powiedział Björn Blöndal

Opublikowany w: