Nowy system dla bezrobotnych

454

 Z dniem 1 października tego roku wprowadzony zostanie nowy i ulepszony system ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Nowy system zakłada podstawową zmianę naliczania świadczeń z dniowego na miesięczny. Jak możemy przeczytać na stronie Vinnumálastofnun, będzie on bardziej precyzyjny. Vinnumálastofnun, ma nadzieje że zmiana spowoduje iż obliczenia staną się zrozumiałe dla bezrobotnych. Na stronie Vinnumálastofnun znaleźć można wyjaśnienie w postaci dokumentu PDF.