Prawo głosu

528

 Ragnar Aðalsteinsson, prawnik, wysłał list do Rzecznika Praw Obywatelskich,w imieniu osób niewidomych i słabowidzących. Osoby te uważają, że zostało pogwałcone ich prawo do głosowania w nadchodzących wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego, na których nie będą mogli oddać swoich głosów w obecności osoby towarzyszącej. Autorzy listu twierdzą, że doszło do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.