2.8 C
Reykjavík
4 lutego 2023

Premier przedstawi nowe cele związane z kwestiami klimatycznymi

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Premier Katrín Jakobsdóttir przedstawi nowe cele Islandii dotyczące kwestii klimatycznych na szczycie klimatycznym ONZ, który jest zaplanowany na sobotę. Szczyt odbędzie się w piątą rocznicę podpisania porozumienia paryskiego, które przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku.

Gospodarzami spotkania będą ONZ, Wielka Brytania i Francja.

W artykule opublikowanym dzisiaj w Morgunblaðið, premier wyjaśnia, że porozumienie paryskie stanowi, iż narody muszą co pięć lat dokonywać przeglądu swoich celów w tej kwestii.

Nowe cele Islandii składają się z trzech elementów. Po pierwsze, celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na Islandii o 40% do 2030 roku. Cel ten jest zgodny z celami UE i Norwegii.

Po drugie, podjęte zostaną zwiększone środki w zakresie użytkowania gruntów, które ułatwią Islandii osiągnięcie wyznaczonego celu neutralności węglowej do 2040 roku.

Będzie się to odbywać przez leśnictwo, sadzenie drzew, rekultywację gleby i odbudowę terenów podmokłych, które będą odgrywały kluczową rolę.

Wreszcie, należy położyć większy nacisk na projekty współpracy rozwojowej związane z klimatem, zwłaszcza w dziedzinie korzystania z zrównoważonej energii. Wkład Islandii w te projekty wzrośnie w przyszłym roku o 45%.

Nacisk zostanie położony na islandzką wiedzę specjalistyczną, w szczególności w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w Afryce Wschodniej.

Katrín wyjaśnia w artykule, że od czasu objęcia władzy przez jej rząd fundusze na kwestie środowiskowe wzrosły o 47%. Bezpośredni wkład w kwestie klimatyczne wzrósł ponad ośmiokrotnie.

„Kryzys klimatyczny już spowodował poważną sytuację w wielu częściach świata” – pisze Katrín. „To jest nasze największe wyzwanie. Naszym zadaniem jest zmniejszenie tempa tego niepokojącego rozwoju, zminimalizowanie szkód i zapewnienie przyszłości naszej oraz flory i fauny na tej planecie. Ponieważ rodzaj ludzki nie otrzyma drugiej szansy na innej planecie – tylko tę, którą mamy obecnie”.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -