„Przestępcy”

291

„Glæpamenn“ – taki właśnie napis odkryli pracownicy Landsbanki  – Hambraborg po przyjściu dziś rano do pracy. Ktoś w miniony weekend napisał wielkimi literami to słowo, które oznacza „przestępcy”. Sprawa została przekazana policji.