Przymusowe sprzedaże

558

  W 2010 roku w Reykjaviku, na aukcjach zostały sprzedane 453 mieszkania. Były to przymusowe sprzedaże wynikające z tego, że właściciele nieruchomości zalegali z płatnościami. W porównaniu z liczbą zlicytowanych mieszkań w 2009 roku, kiedy to sprzedano 209 nieruchomości, widać, że wzrost, który nastąpił jest bardzo duży.
 Na przymusowe sprzedaże zostały wystawione również samochody, których w 2010 roku sprzedano 289.