„deklarujemy brak zaufania dla rządu…”

849
Budynek parlamentu

Prawie 4000 podpisów złożyli mieszkańcy Islandii, na stronie www.kjosendur.is, pod petycją dotyczącą rozwiązania obecnego rządu. Założyciele tej strony wzywają Panią Premier oraz obecny rząd do ustąpienia i przeprowadzenia nowych wyborów.
Liczba podpisów pod petycją rośnie bardzo szybko, tylko wczoraj swoje poparcie dla tego projektu zgłosiło ponad 3000 osób.

W oświadczeniu, które jest opublikowane na stronie internetowej kjosendur.is, napisano :

„My, niżej podpisani deklarujemy brak zaufania dla rządu. Żądamy by parlament został rozwiązany i żeby zgodnie z konstytucją przeprowadzone zostały nowe wybory krajowe.
Zgodnie z postanowieniem Konstytucji, wzywamy panią premier Jóhönnu Sigurðardóttur, do spotkania się z prezydentem i wręczenia mu swojej dymisji oraz rezygnacji rządu, nie później niż po dwóch tygodniach od ogłoszenia tego wezwania.
Jeżeli premier nie podejmie określonych kroków i nie ogłosi rezygnacji, wzywamy prezydenta aby na mocy art.24 Konstytucji rozwiązał parlament i zadecydował o przeprowadzeniu wyborów.”

Opublikowany w: