Religia tak, ale po szkole…

544

 Pod głosowanie trafi projekt uchwały w sprawie kontaktów przedszkoli i szkół podstawowych z organizacjami kościelnymi. Projekt zawiera dwie ważne zmiany, mianowicie, wszystkie spotkania związane w wyznaniami religijnymi mogą być organizowane „po szkole” oraz wizyty przedstawicieli kościelnych podczas godzin lekcyjnych będą zakazane.

Organizacja Praw Człowieka otrzymała w przeszłości wiele skarg od rodziców dzieci, że tak duże zaangażowanie religijne w szkole „zmienia sposób patrzenia na życie”.