10.8 C
Reykjavík
10 sierpnia 2022

Rezerwat przyrodniczy w Borgarvogur

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Przedstawiciele Islandzkiej Agencji Ochrony Środowiska wraz z właścicielami gruntów i gminą Borgarbyggð opracowali plany uczynienia z Borgarvogur, wąskiego pasa nadbrzeżnego u wlotu do Borgarnes w Zachodniej Islandii, rezerwatu przyrody.

Borgarvogur jest jednym z najważniejszych obszarów życia ptaków w zachodniej Islandii. Zalew oraz otaczające go tereny podmokłe i torfowiska są wyjątkowe. Żyje tu ponad 20 gatunków ptaków.

Jest to przybrzeżna równina błotna ze złotowiciowcami – są to żółte algi gatunku Chrysophyceae. To największy taki znany obszar w Islandii. Występuje tu mnóstwo glonów i innych małych organizmów. Obszary tego typu znakomicie zatrzymują emisję gazów cieplarnianych i mają dużą wartość badawczą i edukacyjną, są także jest idealnym miejscem do obserwacji ptaków.

Chroniąc ten obszar, Agencja Ochrony Środowiska chce trwale zachować stan przyrody Borgarvogur i różnorodność biologiczną tego obszaru, aby mógł się naturalnie rozwijać. Można tu badać i monitorować biosferę.

Powiadomienie Agencji Ochrony Środowiska jest pierwszym krokiem w procesie utworzenia rezerwatu. Po okresie wstępnym przedstawiciele Agencji Ochrony Środowiska, właściciele gruntów, gmina i Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych sporządzą projekt warunków ochrony i przedstawią go zainteresowanym stronom.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -