3.1 C
Reykjavík
1 kwietnia 2023

Spór płacowy trafił na salę sądową

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Dwie sprawy sądowe związane ze sporem płacowym między Eflingiem a Konfederacją Pracodawców będą rozpatrywane przez sąd. W tym samym czasie Efling przygotowuje się do strajku, który rozpocznie się we wtorek. A dziś rozpoczęło się głosowanie nad dalszą akcją strajkową.

Spór płacowy pomiędzy Eflingiem a Konfederacją Pracodawców jest w impasie. Efling przygotowuje się do akcji strajkowej, którą we wtorek ma rozpocząć niecałe 300 pracowników w siedmiu hotelach Íslandshótel i Fosshótel.
Krajowy mediator próbował zapobiec strajkom, przedstawiając propozycję mediacyjną, która miała być poddana głosowaniu przez wszystkich członków Eflingu w tym tygodniu. Przewodnicząca Eflingu odmówiła przekazania listy członków związku, więc przeprowadzenie głosowania nie jest możliwe.

Głosowanie nad propozycją mediatora powinno było się rozpocząć w sobotę w zeszłym tygodniu i zakończyć w zeszły wtorek. Ale gdy oficjalne żądanie dotyczące wydania listy członków Eflingu nie przyniosło rezultatów w piątek w ubiegłym tygodniu, na dzień przed rozpoczęciem głosowania, mediator państwowy zwrócił się do sądu okręgowego z tzw. wnioskiem egzekucyjnym.
Prawnicy mediatora państwowego i Eflingu złożyli dziś swoje sprawozdania, a krótko po południu odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Reykjavíku. Decyzja sądu jest spodziewana w poniedziałek, jeszcze przed rozpoczęciem wspomnianego strajku pracowników hoteli.
Jeśli sąd przychyli się do wniosku mediatora państwowego, Efling będzie zobowiązany do przekazania listy członków. Jeśli tego nie zrobi, może dojść do sytuacji, w której policja będzie musiała wyegzekwować nakaz.
Mało prawdopodobne jest jednak, aby wiązało się to z przeszukaniem siedziby. Raczej zostanie wysłane wezwanie do firmy technologicznej, która hostuje bazy danych Eflingu.

Eflingowi nie podoba się propozycja mediacyjna, ale Konfereracja Pracodawców też nie jest z niej zadowolona. Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor wykonawczy Konfederacji Pracodawców, wyraził swoje rozczarowanie propozycją w wywiadzie dla agencji informacyjnej w zeszłym tygodniu.
Konfederacja Pracodawców twierdzi, że działanie wsteczne umów ze związkami podejmującymi akcję strajkową nie będzie negocjowane.
Minęły już trzy miesiące z piętnastomiesięcznego okresu obowiązywania umowy. Jeśli Efling chciałby wynegocjować większe niż inne związki podwyżki w pozostałych dwunastu miesiącach obowiązywania umowy, musiałyby one być co najmniej o jedną czwartą wyższe niż w innych związkach. Wtedy zostałyby zrekompensowane straty wynikające z utraty retroaktywności (zakładając, że SA nie ustąpi w sprawie retroaktywności).
Ale to nie jedyna sprawa sądowa związana ze sporem płacowym.
Konfederacja Pracodawców uważa, że strajk, który wywołał Efling, jest nielegalny, i złożyła wniosek do Sądu Pracy. Główna rozprawa odbyła się dziś o godzinie 16:00.
Konfederacja Pracodawców uważa, że Efling złamał prawo, odmawiając przekazania listy członków, uniemożliwiając tym samym głosowanie nad propozycją mediacyjną.
Gdyby propozycja mediacji została przyjęta, nie byłoby możliwe ogłoszenie strajku.
W polityce Konfederacji Pracodawców czytamy, że podstawową praktyką prawną jest to, że nie można czerpać zysków z popełnienia przestępstwa. Jeśli strajk zostałby dopuszczony, to Efling odniósłby korzyść, nie przekazując listy członków.

Zarząd Eflingu uważa, że propozycja państwowego mediatora jest niezgodna z prawem. Została ona złożona, gdy Efling już zwołał głosowanie w sprawie strajku, a Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, powiedziała, że tą propozycją mediator naruszył prawo ludzi pracy do negocjowania własnych płac i warunków pracy. Uważa ona, że mediator państwowy złamał prawo, przedstawiając propozycję mediacji bez wystarczających konsultacji ze stronami. Prawo stanowi, że mediator państwowy musi „skonsultować się” ze stronami sporu przed przedstawieniem propozycji mediacji.

Zarówno Konfederacja Pracodawców, jak i Efling uważają, że propozycja mediacyjna nie może być złożona, jeśli nie ma zgody.

Państwowy mediator twierdzi jednak, że jego autorytet jest niepodważalny, a jego poprzednik na stanowisku, Ásmundur Stefánsson, który przez długi czas był również prezesem ASÍ, poparł go. Ásmundur mówi, że nigdy nie słyszał, aby ktokolwiek kwestionował niepodważalny autorytet mediatora do składania propozycji mediacyjnych. Gdyby uzyskano zgodę stron, propozycja mediacyjna nie byłaby potrzebna. Strony mogłyby same wyrazić zgodę na stworzenie układu zbiorowego pracy.

W sprawie SA przeciwko Eflingowi przed Sądem Pracy zostanie sprawdzona legalność propozycji mediacyjnej. Wyniku można się spodziewać najpóźniej w poniedziałek – dzień przed planowanym przez Efling strajkiem.

Ponadto jest jeszcze jedna sprawa. W czwartek Efling wystąpił do Sądu Rejonowego z żądaniem uznania propozycji mediacyjnej za niezgodną z prawem. Wcześniej złożył skargę administracyjną do Ministerstwa Spraw Społecznych, ale resort nie uznał, że propozycja podlega decyzji administracyjnej i oddalił skargę.

Sprawa nie została jeszcze rozpoznana. Jeśli w jej sprawie Sąd Pracy już się wypowiedział, to można uznać za prawdopodobne, że zostanie ona przekazana do Sądu Rejonowego.

W poniedziałek ogłoszono wyniki głosowania w sprawie strajku w hotelach, a już następnego dnia komitet negocjacyjny Eflingu ogłosił dwa dodatkowe głosowania w sprawie kolejnych strajków. Jedno z nich dotyczy hotelu Reykjavík Edition przy Harpie oraz sieci hoteli Berjaya Hotels (dawniej Icelandair Hotels). W obu tych hotelach pracuje około 500 pracowników, będących członkami Eflingu. Drugie głosowanie obejmuje 70 kierowców ciężarówek w Samskip w Sundahöfn oraz w firmach Olíudreifing i Skeljung. Firmy te obsługują cały transport paliw z największego w kraju magazynu w Örfirisey w zachodnim Reykjavíku. Głosowanie rozpoczęło się dziś w południe, a zakończy się we wtorek 7 lutego. Członkowie przyjęli wezwanie do strajku, który ma się rozpocząć w południe w środę 15 lutego.

Hurtownicy i prezesi firm paliwowych wyrazili poważne obawy co do tych planów. W przypadku strajku dystrybucja żywności do sklepów uległaby wstrzymaniu, a na stacjach benzynowych w ciągu kilku dni zabrakłoby paliwa, powiedział prezes Olís, w wiadomościach telewizyjnych.

Jakby tego jeszcze było mało, Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, zażądała spotkania z premier Katrín Jakobsdóttir w sprawie propozycji mediatora państwowego. Po posiedzeniu gabinetu w środę Katrín stwierdziła: „Propozycja mediacyjna została złożona. Nie jestem w stanie dokładnie ocenić jej legalności, ale z tego, co widzę, i według ekspertów, z którymi się konsultowałam, jest ona właśnie sprawdzana”.

Sólveig wysłała również list do premier, jednak Katrín nie chce zająć stanowiska w sprawie żądania Eflingu, aby do mediacji w sporze został powołany specjalny asystent mediatora państwowego.

Na podstawie artykułu RÚV / ruv.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -