Uważajmy na drogach

641

Umferðarstofa, prosi wszystkich kierowców o ostrożną jazdę w mieście oraz zwracanie szczególnej uwagi na nowych użytkowników drogi, którymi od niedawna stały się kaczki oraz gęsi wraz z małymi. Wiele dróg w Reykjaviku znajduje się w okolicy jezior, stawów lub morza i tam można spodziewać się, że dorosłe ptaki spacerując z małymi będą przechodzić przez jezdnię.
Młode niedawno wylęgły się z jaj i teraz coraz częściej spotyka się je wraz z dorosłymi na ulicach. Bądźmy zatem ostrożni, cierpliwi i zdejmijmy nogę z gazu, kiedy na drodze pojawi nam się kacza lub gęsia rodzina.