9.8 C
Reykjavík
30 czerwca 2022

W 2016 roku branża turystyczna Islandii wygenerowała od 8,4 do 10% PKB

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

W ciągu niespełna dziesięciu lat turystyka stała się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego Islandii. Zgodnie z nowo wydanym preliminarzem danych z Urzędu Statystycznego Islandii udział branży turystycznej w PKB Islandii za 2016 rok wyniósł 8,4%. Dla porównania, w roku 2015 turystyka stanowiła 6,7% PKB, a w 2014 r. – 5,6 PKB. Inne oszacowania wskazują nawet 10% w roku 2016 i 12% w 2017.

Turystyka jako główny filar gospodarki

W Urzędzie Statystycznym Islandii zauważono, że wzrost znaczenia turystyki wymusił regularne przygotowywanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących jej wkładu w gospodarkę krajową. Urząd Statystyczny wskazuje jednak, że dane te są nieco problematyczne, ponieważ turystyka nie istnieje jako branża w standardowej klasyfikacji działalności gospodarczej. Zamiast tego, jest połączona po części z innymi sektorami, w tym z usługami i handlem detalicznym.

Dane statystyczne wskazują, że turystyka stała się jednym z największych sektorów islandzkiej gospodarki, wnosząc większy wkład do PKB niż przemysł i rybołówstwo. Jedynie sektory sprzedaży detalicznej i handlowy (nie powiązane z turystyką) są większe niż turystyczny. Problem ten sprawia, że ekonomiści mogą mieć trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych dotyczących wielkości sektora turystycznego. Ekonomiści z banku Arion wykonali ostatnio własne obliczenia (pdf), uzyskując znacznie wyższe oszacowania niż Urząd Statystyczny. Zgodnie z szacunkami banku Arion udział branży turystycznej w PKB Islandii za 2016 rok wyniósł 10%. Przewidywania banku Arion na rok 2017 szacują udział turystyki w PKB na 12%. Gdyby nie turystyka, wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósłby 4,1%, a nie 7,4%.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -