Wszyscy Islandczycy dawcami narządów

Alma Möller, islandzki dyrektor ds. zdrowia, nalega na przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat zbliżających się zmian w...

1860

Alma Möller, islandzki dyrektor ds. zdrowia, nalega na przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat zbliżających się zmian w islandzkiej ustawie o dawstwie narządów. Od początku nowego roku wszyscy Islandczycy automatycznie staną się dawcami, chyba że wyraźnie nie wyrażą na to zgody.

Początki dawstwa narządów w Islandii to rok 1993. Od tego czasu narządy pobrano od około 100 osób. Biorcami zostało 350 osób. Obecnie trzeba się specjalnie rejestrować, aby zostać dawcą narządów, ale to się zmieni w 2019 roku. Alma mówi, że bardzo ważne jest, aby więcej ludzi otworzyło się na ideę oddawania narządów po swojej śmierci, ale także, aby ci, którzy chcą z tego zrezygnować, mieli wszystkie informacje, których potrzebują.

W najbliższych tygodniach w Islandii odbędą się spotkania z pracownikami służby zdrowia, tak aby mogli oni odpowiedzieć na pytania i rozwiać obawy dotyczące nowego prawa. Spotkania będą również dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Zapotrzebowanie na narządy w Islandii rośnie, a obecny wskaźnik dawstwa prawdopodobnie nie wystarczy, aby zapewnić pomoc potrzebującym pacjentom. Co roku w Islandii nowych organów potrzebuje około 25–30 osób.

Grupa GMT/Ewa Rogalska

Opublikowany w: