Zmiany w rozkładzie jazdy

515

 Komunikacja miejska Strætó bs. informuje o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów w czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
W czwartek 23 grudnia, autobusy będą jeździć według normalnego harmonogramu.
W wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, autobusy będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy, do godziny 14:00.
W sobotę 25 grudnia, nie będzie jeździł żaden autobus.
W drugi dzień świąt, 26 grudnia, autobusy będą jeździć według niedzielnego rozkładu jazdy.
W piątek, 31 grudnia, autobusy będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy, do godziny 14:00.
W Nowy Rok, 01 stycznia, nie będzie jeździł żaden autobus.
Więcej informacji na www.straeto.is lu pod numerem telefonu 540 2700