Zwalniają się z pracy na znak protestu

493

Dziewięciu policjantów z Eyjafjörður, zrezygnowało wczoraj wieczorem z pracy, powodem tego jest nieustający spór o pensje. W okręgu południowo- zachodnim, 25 innych funkcjonariuszy policji z doświadczeniem, również złożyło swoje rezygnacje z pracy. Jak informują media wielu policjantów planuje pójść ich śladami. Już od wielu miesięcy policjanci pracują bez nowych umów dotyczących płac, teraz kiedy wreszcie rozpoczęły się dyskusje pomiędzy związkami a rządem, nie przynoszą one oczekiwanych efektów.
Policjanci zwalniają się na znak protestu, w odpowiedzi na wyniki ostatnich negocjacji wynagrodzeń. Wszyscy, wyrażają duże niezadowolenie z powodu niskich płac, szczególnie dotyka to doświadczonych i wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy powinni zarabiać znacznie więcej niż zarabiają obecnie.
Dziś, po raz kolejny ma dojść do spotkania przedstawicieli policji z całego kraju ze związkami zawodowymi, podczas którego będą omówione plany dalszych działań.