Kodak ogłosił upadłość

792

Znana na całym świecie firma fotograficzna Kodak, ogłosiła upadłość i rozpoczęła procedurę bankructwa. Takie działanie ma pomóc w restrukturyzacji firmy, która ma 131- letnią tradycję.

Kodak jako pierwszy wynalazł błonę fotograficzną 35mm i aparat cyfrowy. Jednak na przestrzeni lat, firma wiele razy zmieniała strategię i eksperymentowała w różnych dziedzinach, nawet ze sprzętem medycznym, co przestawało przynosić zyski.
Ostatnio Kodak skupił się na produkcji drukarek cyfrowych, które w warunkach domowych dałyby możliwość wydruku bardzo dobrych jakościowo dokumentów, książek i magazynów.

Kodak dzięki procedurze, która jest zapisana w Rozdziale 11 Kodeksu Upadłościowego, będzie mógł się zrestrukturyzować. Procedura ta pozwala na utrzymanie funkcjonowania firmy i daje czas na reorganizację pod nadzorem sądu. Dopiero po tym możliwe będzie wypełnienie zobowiązań przedsiębiorstwa wobec wierzycieli.
Firma spodziewa się zakończenia restrukturyzacji w 2013 roku.

Opublikowany w: