„NIE” dla broni chemicznej użytej w Syrii

1067

Minister spraw zagranicznych Islandii, Gunnar Bragi Sveinsson, wraz ze swoimi odpowiednikami w krajach bałtyckich i skandynawskich (Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa i Norwegia), wydali oświadczenie, potępiające użycie broni chemicznej w Syrii.

 

[quote style=”4″ author=”czytamy w oświadczeniu”]Jesteśmy wdzięczni tym, którzy potępiają wykorzystanie broni chemicznej w najostrzejszych słowach, i jesteśmy przekonani, że silna międzynarodowa reakcja jest konieczna.[/quote]

W dalszej części oświadczenia ministrowie wzywają Radę Bezpieczeństwa ONZ by „zadeklarować jednoznacznie, że każde użycie broni chemicznej stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Takie działanie musi być potępione w sposób nie budzący wątpliwości. Należy podjąć odpowiednie środki, a osoby łamiące zakaz muszą być pociągnięte do odpowiedzialności. Jeśli Rada nie zareaguje, to efektem będzie wyłącznie osłabienie znaczenia działań Rady oraz dalsze ignorowanie globalnego zakazu stosowania broni chemicznej”.

Opublikowany w: