0.1 C
Reykjavík
22 marca 2023

Niepokojący wzrost konsumpcji antybiotyków

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Użycie antybiotyków wśród Islandczyków wzrosło w ubiegłym roku o nieco ponad 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z drugiej strony, zgodnie z danymi zawartymi w rocznym raporcie Dyrektoriatu Zdrowia pod tytułem „Stosowanie antybiotyków i antybiotykooporność u ludzi i zwierząt na Islandii”, częstość stosowania antybiotyków u zwierząt na terenie kraju jest jedną z najniższych w Europie.

Dyrektoriat wyraził zaniepokojenie faktem, że w Islandii wzrosła konsumpcja antybiotyków, szczególnie, że w tym samym czasie zmalała wśród ludzi w innych krajach nordyckich. Stwierdzono również, że jest ona niezmiennie najwyższa wśród pacjentów w wieku 65 lat i starszych, a następnie wśród dzieci do wieku 5 lat. Częstość stosowania antybiotyków u najmłodszych pacjentów zmalała w latach 2016–2017, ale w roku 2016 miała nadal tendencję wzrostową. Konsumpcja antybiotyków u pacjentów w wieku 65 lat i starszych nie zmalała i na przestrzeni ostatnich lat wykazuje stały wzrost.

W porównaniu do sąsiednich krajów częstość występowania przypadków antybiotykooporności w Islandii jest nadal stosunkowo niska. Pozostała niemal niezmienna od roku 2016.

W kwietniu 2017 roku grupa robocza pod nadzorem Ministra Zdrowia przedłożyła sprawozdanie, w którym przedstawiono dziesięć zaleceń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się przypadków odporności na antybiotyki. Obejmowały one postulaty dotyczące ograniczenia stosowania antybiotyków wśród ludzi, a także monitorowania oporności na antybiotyki u bakterii występujących zarówno w krajowych, jak i zagranicznych środkach spożywczych.

W 2018 roku podjęto starania mające na celu zwiększenie świadomości lekarzy na temat ryzyka wynikającego ze zbyt częstego przepisywania antybiotyków. Dyrektoriat Zdrowia ma nadzieję, że na skutek tych działań lekarze rzadziej będą zalecać stosowanie antybiotyków swoim pacjentom. Zgodnie z zaleceniami grupy roboczej, zaczęto również monitorować żywność pod kątem występowania bakterii antybiotykoopornych, a także rozpoczęto badania nad samym zjawiskiem odporności na antybiotyki.

„Mamy nadzieję, że wszystkie te czynniki okażą się skuteczne w walce z rozprzestrzenianiem się oporności na antybiotyki, która jest uważana za jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych naszych czasów” – podsumował Dyrektoriat Zdrowia.

Kjarninn/Grupa GMT/Krzysztof Grabowski

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -