W 2016 roku Islandia była krajem o najmniejszej nierówności ekonomicznej w Europie

Dodane przez: INP Czas czytania: 1 min.
Plac Austurvöllur w grudniu / fot. Vilhelm / visir.is

Podział dóbr materialnych w Islandii nie zmienił się znacznie pomiędzy rokiem 2015 a 2016. Według najnowszych badań głównego urzędu statystycznego Islandii współczynnik Giniego spadł o 0,6% – z 24,7 do 24,1 – co nie jest zmianą istotną statystycznie. W 2016 roku Islandia była krajem o najmniejszym poziomie nierówności społecznych w Europie.

Islandia wśród najbardziej egalitarnych krajów Europy
Jednym ze sposobów pomiaru nierówności ekonomicznych jest wyznaczanie współczynnika Giniego. Wysoki wskaźnik Giniego oznacza dużą nierówność ekonomiczną w społeczeństwie. Niższy oznacza, że podział dóbr jest bardziej wyrównany. W 2016 roku jeszcze trzy inne europejskie kraje miały omawiany wskaźnik na poziomie 25% lub niższym. Są nimi Słowacja (24,3), Słowenia (24,4) i Norwegia (25).

- REKLAMA -
Ad image

Rozdział dochodów nie zmienił się w Islandii znacząco, ale jak podaje urząd statystyczny, zmniejszył się poziom ubóstwa. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem, czyli odsetek osób osiągających przychody mniejsze od 60% średniej krajowej, w 2016 roku wynosił 8,8%, a w 2015 było to jeszcze 9,2%. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem zmienia się nieznacznie od roku 2011, ale wahania zaobserwowane w tym roku nie są istotne statystycznie.

Grupa GMT/Krzysztof Grabowski

Udostępnij ten artykuł