Wspólna polityka w zakresie rekultywacji i ponownego zalesiania gruntów

Dodane przez: Monika Szewczuk Czas czytania: 3 min.
fot. skogur.is

Minister żywności, rolnictwa i rybołówstwa, Svandís Svavarsdóttir, opublikowała pierwszą w historii islandzkiego rządu wspólną politykę dotyczącą rekultywacji i ponownego zalesiania gruntów – możemy przeczytać w komunikacie prasowym na internetowej stronie rządu w piątek.

Plany dotyczące rekultywacji gruntów i zalesiania wybiegają w przyszłość do 2031 r., ale podstawowy plan działania obejmuje lata 2022–2026 i będzie kształtował priorytety rządu w tych obszarach w nadchodzących latach. Plan działania wzywa do przeprowadzenia badań nad wpływem rekultywacji gruntów, zalesiania oraz przywrócenia różnorodności biologicznej na terenach podmokłych, a także do stworzenia nowych kryteriów jakościowych przy wyborze terenów do zalesiania oraz oceny bilansu węglowego na potrzeby rozliczania emisji. Kolejnym podstawowym celem jest przywrócenie ekosystemów terenów zniszczonych, terenów podmokłych oraz lasów – zarówno naturalnych, jak i nowo uprawianych.

- REKLAMA -
Ad image

Svandís Svavarsdóttir skupia się na ochronie, rozprzestrzenianiu i integralności ekosystemów Islandii – czytamy w komunikacie prasowym. Stara się również promować rozwiązania w kwestiach klimatycznych oparte na naturze, zgodne z międzynarodowymi porozumieniami, wspierając zrównoważone użytkowanie gruntów, zwiększając wiedzę, poziom współpracy i zdrowie publiczne oraz promując zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich Islandii.

„Kładę duży nacisk na produkcję żywności, która opiera się na zrównoważonym rozwoju, czy to na lądzie, czy na morzu” – mówi Svandís. „Dzięki temu planowi zarówno rekultywacja gruntów, jak i ponowne zalesianie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczności w całym kraju. Stworzy to możliwości zatrudnienia, a rozwój będzie budowany na zrównoważonych podstawach”.

Polityka została przygotowana zgodnie z ostatnimi ustawami dotyczącymi rekultywacji gruntów, lasów i ponownego zalesiania i nakreśla wizję rządu na przyszłość w tych obszarach. Kieruje się również rozwojem sytuacji na poziomie międzynarodowym oraz umowami Islandii z ONZ i innymi globalnymi organizacjami.

Prac trwają od 2019 roku, kiedy to powołano rady projektowe, których zadaniem było sformułowanie propozycji dotyczących zarówno rekultywacji gruntów, jak i krajowego planu leśnego. Obie rady przedstawiły swoje propozycje na otwartym forum wiosną 2021 roku, po czym propozycje zostały przekazane do ministerstwa wraz z oceną środowiskową i podsumowaniem najważniejszych uwag. Pełna polityka, zarówno długoterminowy plan na rok 2031, jak i plan działania na lata 2022–2026, jest dostępna na stronie rządu.

Na podstawie artykułu Iceland Review / icelandreview.com
Udostępnij ten artykuł