Jaskinia Arnarker

4498

Jaskinia Arnarker zlokalizowana jest na polach lawy Leitahraun. Wejście do niej to otwór o średnicy ok. 10 m i głębokości 6 m. Przed wejściem do jaskini ustawiono tablicę informacyjną z planem. Na dół prowadzi stroma drabina. Dwa obszerne korytarze odchodzą w przeciwnych kierunkach. Szczególnie okazale prezentuje się strop krótszego z nich po lewej stronie, który w środkowym odcinku przyjmuje formę tzw. „zębów rekina” w kolorze grafit – metalik.

Rura po prawej stronie posiada zacisk, po jego pokonaniu staje się coraz szersza i wyższa. Jednak w kilku miejscach głazy pokrywające podłoże, zmuszają do przeciskania się pod stropem. Obydwa tunele kończą się zawaliskami. Ich łączna długość to 520 m. Zimą w początkowych partiach jaskini tworzą się ciekawe nacieki lodowe. Na pamiątkę można wpisać się do księgi gości, znajdującej się w dłuższym korytarzu.

GPS – 63° 53,571’N, 21° 29,723’W

Opublikowany w: