112 stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej rządu Islandii, Fundusz Energetyki przyznał dotacje przedsiębiorstwom zajmującym się komercyjnym zakwaterowaniem na instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Całkowita kwota wynosi ponad 30 mln ISK. Oczekuje się, że wnioskodawcy zapewnią wkład uzupełniający w wysokości co najmniej połowy tej kwoty. Łączna wartość inwestycji w ramach projektu wyniesie około 60 mln ISK.

- REKLAMA -
Ad image

Tego lata trzech ministrów rządu wprowadziło plan systematycznej poprawy infrastruktury dla proponowanej transformacji energetycznej w sektorze transportu. Zaproponowano dotacje inwestycyjne na rozwój stacji ładowania pojazdów elektrycznych w lokalach firm zajmujących się komercyjnych zakwaterowaniem. Następnie zadaniem Funduszu Energetyki było rozdzielenie dotacji. Na instalację 112 stacji ładowania w całym kraju zostanie przyznanych łącznie 26 dotacji.

W ogłoszeniu podkreślono również wpływ wynajmu samochodów na środowisko w Islandii. Prawie połowa wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów pochodzi z wypożyczalni. W celu ułatwienia przejścia firm wynajmujących samochody na pojazdy zasilanie energią elektryczną liczba punktów ładowania pojazdów przy obiektach noclegowych na terenie Islandii zwiększy się.

W nadchodzących miesiącach zostaną przyznane dalsze dotacje inwestycyjne na budowę takich stacji. Otrzymano wiele wniosków, które są obecnie rozpatrywane przez komisję Funduszu Energetyki. Dotacje te zostaną przeznaczone na budowę stacji ładowania w kluczowych miejscach, aby zapewnić pojazdom elektrycznym bezproblemowe przemieszczanie się między różnymi częściami kraju. Liczba pojazdów elektrycznych w Islandii szybko rośnie — wskaźnik nowych rejestracji pojazdów elektrycznych jest wyższy tylko w Norwegii.

Wyżej opisane dotacje opierają się na propozycjach grupy zadaniowej powołanej przez Ministerstwo Transportu i Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwo Przemysłu i Innowacji. Tej grupie zadaniowej powierzono zaplanowanie działań na rzecz ułatwienia przemian energetycznych w Islandii. Projekt zaś stanowi część rządowych programów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Udostępnij ten artykuł