Narodziny…

674

 Nowe statystyki z Islandii mówią o dużym przyroście naturalnym w tym roku. W 2009 roku urodziło się 5027 dzieci, 2561 dziewczynek i 2466 chłopców. Dziś jest już o 192 dzieci więcej niż w poprzednim roku licząc do końca sierpnia. Urodziło się 4835 dzieci. Jak mówią statystyki, rzadko  notuje się taki wysoki przyrost naturalny. Dla porównania podajemy dwa roczniki kiedy odnotowano dużo urodzeń: 1959 rok – 4837 dzieci i 1960 rok – 4946 dzieci.