Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,9%.

1143

Jak informuje Statistics Iceland liczba osób na rynku pracy w kwietniu 2014 wynosiła 182.000, z czego 10.800 to osoby bezrobotne. Spośród osób poszukujących pracy 6.300 (6,6%) to mężczyźni, natomiast 4.4000 (5,1%) to kobiety. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła więc 5,9%. W porównaniu z rokiem 2013 stopa bezrobocia spadła o 0,7 pkt. procentowych. 171.300 osób w kwietniu pozostawało aktywnych zawodowo.

Opublikowany w: