Ogłoszono świąteczną przerwę w parlamencie

771

Około godziny 3 w nocy, zakończyło się ostatnie posiedzenie parlamentu przed Świętami Bożego Narodzenia. Premier Jóhanna Sigurðardóttir w czasie swojego przemówienia powiedziała, że kolejna sesja parlamentu zbierze się dopiero 14 stycznia 2013 roku.

Premier podziękowała wszystkim pracownikom parlamentu oraz parlamentarzystom i ministrom za pracę i życzyła wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Ostatniej nocy parlament zatwierdził m.in. zmiany w ustawie dotyczącej praw dziecka, uchwalono ustawię o zabezpieczeniach społecznych, ustawę dotyczącą ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, oraz dotyczącą macierzyństwa i urlopu rodzicielskiego.

Opublikowany w: