1123 osoby więcej

651

Od ubiegłego roku, liczba mieszkańców Islandii wzrosła o 1123 osoby, czyli o 0,4%. Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Statystyczny, 1 stycznia 2012 roku liczba mieszkańców wynosiła 319,575 osób. W dniu 1 stycznia 2011 roku było 318,452 osoby.

W tym samym okresie, w czterech okręgach w kraju liczba mieszkańców zmniejszyła się. Największy spadek odnotowano w regionie północno-zachodnim gdzie w okresie jednego roku liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. W pięciu regionach zauważono wzrost liczby mieszkańców i największy wzrost nastąpił w okręgu południowo-zachodnim, gdzie populacja zwiększyła się o 154 osoby, czyli o 0,7%.

Opublikowany w: