13 757 osób bezrobotnych

560

W marcu 2011, stopa bezrobocia w Islandii osiągnęła 8,6%, a w Urzędzie Pracy, zarejestrowanych było 13 757 osób  bezrobotnych.
Urząd Pracy planuje, że w tym miesiącu stopa bezrobocia zmniejszy się i będzie utrzymywać się na poziomie 8,1 do 8,5%. W kwietniu ubiegłego roku bezrobocie osiągnęło 9% a w marcu było jeszcze wyższe i miało 9,3%. Tak więc porównując dane widać, że w tym roku bezrobocie zmalało w stosunku do 2010 roku.