Minister obojętny na piękno przyrody

1310

W środę, w programie Kastljós, w którym brał udział Minister Środowiska – Sigurður Ingi Jóhannsson, toczyła się dyskusja na temat budowy nowego zbiornika wodnego, na rzecz pozyskania energii elektrycznej.

Minister w rozmowie z dziennikarzem powiedział, że będzie wspierał wniosek komisji nadzorującej rozwój zasobów naturalnych w Islandii, w sprawie rzeki Þjórsá, nawet jeżeli będzie się to wiązało z poświęceniem kilku wodospadów. Myśli on o zmianie obszaru, który jest chroniony na rzecz utworzenia zbiornika.

Komisja została utworzona przez poprzedniego ministra środowiska – Svandís Svavarsdóttir i składa się z sześciu specjalistów. Jej celem jest zbadanie możliwości tworzenia nowych projektów związanych z wykorzystaniem i rozwojem zasobów naturalnych w Islandii, ale w taki sposób aby zapewnić środowisku dostateczną ochronę przed skutkami ubocznymi.

Była minister środowiska – Svandís Svavarsdóttir, chciała zwiększyć obszar chroniony wokół rzeki Þjórsá, ponieważ zależało jej na tym aby zapobiec budowie zbiornika Norðlingalda. Svandis argumentowała swoją decyzję tym, że utworzenie zbiornika wyrządzi poważne szkody na rzece.

Jednak pomimo jej walki o ochronę tego miejsca, nowy minister Sigurður Ingi Jóhannsson ogłosił niedawno, że zamierza zmienić kształt obszaru chronionego.

Katrín Júlíusdóttir z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, uważa, że obecny minister chce dokonać tej zmiany po to aby móc utworzyć zbiornik Norðlingalda, któremu sprzeciwiała się była minister środowiska.

Islandzkie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, już dawno wyraziło swój sprzeciw co do ewentualnego utworzenia zbiornika na rzece Þjórsá. Według nich będzie to miało bardzo negatywny wpływ nie tylko na samą rzekę ale i na jej okolice, ponieważ doprowadzi to do „zniszczenia” wodospadów Kjálkaversfoss, Dynkur i Gljúfurleitarfoss.

Kiedy spytano ministra o to, czy według niego uzasadnione jest poświęcenie wodospadów znajdujących się na rzece Þjórsá dla dobra elektrowni i odpowiedział on, że „To są niesamowicie piękne wodospady i piękny teren i będę respektował wnioski, jakie wyniknął z badań, które prowadzą kierownicy projektu w ramach komisji”.

Jednak dodał on także, że jeżeli przedstawiciele komisji uznają za zasadne poświęcenie wodospadów na rzecz utworzenia zbiornika, to on tę decyzję uszanuje.

Dolina rzeki Þjórsá, jest ważnym miejscem gniazdowania dla dużej części światowej populacji gęsi i została ona zabezpieczona przez Agencję Ochrony Środowiska i przez międzynarodową konwencję ramsarską.

Opublikowany w: