Mniejsze bezrobocie

1402

Statystyki dotyczące rynku pracy pokazują, że w czerwcu tego roku bezrobocie w Islandii było na poziomie 2,9 proc. Natomiast aktywnych na rynku pracy było aż 86,6 proc, a wskaźnik zatrudnienia był na poziomie 84,1 proc.

Po porównaniu tego samego okresu w 2014 roku widać wyraźnie, że bezrobocie zmniejszyło się o 1,3 punkty procentowe.

Według raportu podanego na stronie internetowej Islandzkiego Urzędu Statystycznego aby znaleźć wyższy odsetek ludzi pracujących należałoby cofnąć się do roku 2008.

Zgodnie z danymi z Urzędu Pracy, w czerwcu w urzędzie zarejestrowanych było 4757 osób bezrobotnych.

Opublikowany w: